Naziv tvrtke:
Porsche Inter Auto d.o.o. Jankomir
Sjedište tvrtke:
Velimira Škorpika 21-23
10090 Zagreb-Susedgrad
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 1 3473 800
Fax:
+385 1 3473 884
E-mail:
Matični broj:
080283894
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
67492500921
PDV-ID:
1434454
IBAN:
BIC:
GISA - broj: