Kontakt telefon

Svi Porsche Inter Auto centri dostupni su na besplatan broj 0800 0365 
Za pozive iz inozemstva, naš kontaktni centar možete dobiti na telefon +385 1 24 99 666

Alle Porsche Inter Auto Niederlassungen sind unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 0365 erreichbar
Für Anrufe aus dem Ausland erreichen Sie unseren Callcenter unter +385 1 24 99 666


All Porsche Inter Auto Centers are available on the free number 0800 0365                   
For calls from abroad, you can reach our Call center at +385 1 24 99 666


INFORMACIJE ZA DOBAVLJAČE

Porsche Inter Auto uvijek traži najbolje dobavljače. Osim cijene, glavni kriteriji za odabir dobavljača su kvaliteta, pouzdanost, usluga, trajnost i inovativnost.

Kako biste unaprijed dobili uvid u okvirne uvjete potencijalne suradnje s nama, u nastavku možete preuzeti Opće uvjete poslovanja te Kodeks ponašanja za sve poslovne partnere.

Opći uvjeti poslovanja

Kodeks ponašanja za poslovne partnere


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22) dostavljamo obavijest o načinu podnošenje prigovora potrošača.

Ako ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našom uslugom i/ili proizvodom, ljubazno vas molimo da prihvatite naše isprike kao i da se obratite našim djelatnicima kako bismo odmah ispravili eventualne nedostatke.

Pisani prigovor možete predati nama osobno, u poslovnim prostorima naših centara na adresama:

Porsche Zagreb Jankomir
Velimira Škorpika 23
10090 Zagreb

Porsche Zagreb Slavonska
Slavonska avenija 10
10000 Zagreb

Porsche Rijeka
Škurinjska cesta 2b
51000 Rijeka

Porsche Istra
Industrijska 2b
52100 Pula

Porsche Split
Salonitanska ul. 13
21210 Solin

a mi ćemo rado i bez odgađanja potvrditi primitak istog.

Također imate mogućnost upućivanja pisanog prigovora na kvalitetu naših usluga i/ili proizvoda na adresu sjedišta društva:

Porsche Inter Auto d.o.o.
Velimira Škorpika 23
10090 Zagreb

ili na e-mail adresu: [email protected]


SKRB O KUPCU

U slučaju potrebe kontaktirajte odjel Skrbi o kupcu Porsche Inter Auta od ponedjeljka do petka na telefon 0800 0365 ili na e-mail [email protected]  Compliance i IntegritetZa koncern Volkswagen Compliance (usklađenost) znači: pridržavanje zakonskih zahtjeva, internih politika i propisa, etičkih načela te vlastitih vrijednosti u svrhu zaštite društva i njegovih marki.

Društvo može biti održivo uspješno samo ako posluje u skladu s načelima integriteta, poštuje zakonske odredbe na globalnoj razini te ispunjava preuzete obveze i etička načela. Usklađenost mora biti opće prihvaćena za sve zaposlenike koncerna u koje se ubrajaju i zaposlenici naših Društava.

Integritet znači raditi ispravnu stvar iz vlastitog i osobnog uvjerenja - u odgovornosti za tvrtku, za poslovne partnere i kao člana Društva. 

Stoga integritet i usklađeno ponašanje nisu samo uvjeti koje smo postavili za našu tvrtku već integritet i poštivanje smatramo i sastavnim dijelom naše korporativne kulture.

https://www.volkswagenag.com/de/sustainability/integrity.html

1. KODEKS PONAŠANJA

Kodeks ponašanja koji se primjenjuje u cijelom koncernu temelj je za sve odluke koje se donose u društvu te nudi smjernice za etičko ponašanje.

Kodeks ponašanja nam pomaže u poštivanju postojećih pravila i propisa, nudi upute, savjete i podršku u svakodnevnim radnim situacijama i donošenju odluka. Fokus je na odgovornosti svakog pojedinog zaposlenika u pridržavanju pravila etičkog ponašanja.

Kodeks ponašanja Porsche Holdinga

2. KONTAKT


Za sva pitanja iz područja usklađenosti možete se obratiti:

Compliance Officer

Tel.: +385 1 5572-571

E-mail: [email protected] Sustav prijavljivanja nepravilnosti

1. Naš sustav prijavljivanja nepravilnosti

Poštivanje zakonskih odredbi i internih propisa predstavlja najviši prioritet u društvu Porsche Inter Auto d.o.o. (dalje i: Društvo). Uspjeh našeg društva temelji se na načelima integriteta i usklađenosti. Kako bi se postigli takvi standardi, važno je otkriti potencijalno nepropisno ponašanje zaposlenika ili dobavljača i otkloniti ga. Stoga smo Središnjem uredu za razjašnjenje povjerili zadaću vođenja neovisnog i nepristranog sustava prijavljivanja nepravilnosti koji se temelji na povjerljivosti.

Stručno osposobljeni i iskusni suradnici u Uredu za razjašnjenje temeljito provjeravaju svaku zaprimljenu prijavu i sustavno provode mjere naknadnog praćenja.

Ključna okosnica našeg sustava prijavljivanja nepravilnosti je načelo pravičnosti u provođenju postupaka. Također, u najvećoj mogućoj mjeri zajamčena je zaštita zviždača, prijavljenih osoba i zaposlenika koji doprinose u provođenju istrage prijavljenog nepropisnog ponašanja.

Osim toga, ponuđena je i mogućnost anonimnog podnošenja prijava i komuniciranja. Jamčimo da nećemo poduzimati nikakve mjere za utvrđivanje identiteta anonimnih zviždača koji ne zloupotrebljavaju naš sustav prijavljivanja nepravilnosti. Odmazda protiv zviždača ili bilo kojih osoba koje sudjeluju u istragama u Društvu neće se tolerirati. Za prijavljene osobe vrijedi presumpcija nevinosti sve dok se ne dokaže kršenje propisa. Istrage će se provoditi uz najveći stupanj povjerljivosti. Informacije će se obrađivati u okviru pravičnog, brzog i zaštićenog postupka.


2. Na koji način obrađujemo vašu prijavu?

Stručno osposobljeni i iskusni suradnici u Uredu za razjašnjenje temeljito provjeravaju svaku zaprimljenu prijavu u pogledu mogućeg nepropisnog ponašanja od strane zaposlenika koncerna Volkswagen i sustavno provode mjere naknadnog praćenja.  Prvo ćete dobiti potvrdu o primitku prijave. Nakon toga će Ured za razjašnjenje analizirati vašu prijavu, što uključuje prikupljanje činjenica, i to u prvom redu od prijavitelja nepravilnosti. Samo u slučaju kada se takvom inicijalnom procjenom utvrde razlozi za sumnju na kršenje propisa, nadležna Istražna jedinica pokrenut će postupak istrage. U sljedećem koraku Ured za razjašnjenje će analizirati rezultate istrage i dati preporuke za prikladne mjere. Informacije o statusu* i ishodu postupka dostavit će vam se bez nepotrebnog odgađanja.

Potencijalno kršenje Kodeksa ponašanja za poslovne partnere od strane dobavljača, uključujući ozbiljne rizike iz kršenja ljudskih prava i propisa o zaštiti okoliša od strane izravnih i neizravnih dobavljača također se može prijaviti Uredu za razjašnjenje, a isto tako mogu se podnijeti i prijave koje inače zahtijevaju neposredno djelovanje. Ured za razjašnjenje će obavijestiti nadležne odjele koji će odgovarajuće obraditi slučaj. To osobito uključuje poduzimanje potrebnih mjera kako bi se kršenje propisa i/ili rizici sveli na najmanju moguću mjeru, odnosno otklonili.

* Vrijeme analize ovisi o predmetu istrage. 

Više informacija o načelima postupanja po prigovorima/pritužbama unutar Volkswagen Grupe pronađite ovdje


3. Imate li pitanja ili povratne informacije u vezi s proizvodima ili uslugama društva?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s vašim novim ili rabljenim vozilom, povratne informacije ili pritužbe na usluge koje pruža Društvo ili naši poslovni partneri (npr. ovlašteni trgovci i ovlaštene radionice), svakako kontaktirajte nas putem e-pošte:
[email protected]

Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača možete pronaći na početku teksta pod naslovom: OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Molimo vas da uvažite činjenicu da sustav prijavljivanja nepravilnosti nije predviđen za obradu pritužbi kupaca.


4. Podnošenje prijava u sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Sustav prijavljivanja nepravilnosti osigurava različite kanale za prijavu potencijalnog nepropisnog ponašanja zaposlenika u okviru kojih se omogućuje brza provjera i odgovor društva kada je to potrebno.

Međutim, time se ne utječe na zakonsku mogućnost kontaktiranja nadležnih tijela kao što je opisano u nastavku.

Kontakti


24/7 pozivni centar

Prijave možete podnijeti 365 dana u godini, 24 sata na dan, pozivom na besplatni međunarodni broj:


+800 444 46300*

Ako vaš lokalni pružatelj telekomunikacijskih usluga ne podržava besplatnu telefonsku liniju, možete nazvati sljedeći broj uz naplatu poziva:
+49 5361 946300.

* Ovisno o zemlji iz koje upućujete poziv, možda nećete moći ostvariti besplatni poziv s međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podržavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu ili broj koji se odnosi na vašu zemlju.


Internetski kanal za zaprimanje prijava

Kako biste kontaktirali Ured za razjašnjenje, na raspolaganju vam je mogućnost korištenja internetske komunikacijske platforme [poveznica na BKMS*] koja je dostupna na brojnim jezicima. Taj je sustav povjerljiv i tehnički zaštićen.

Čak i ako u kanalu za zaprimanje prijava nije ponuđen jezik koji vam odgovara, prijavu možete podnijeti na bilo kojem jeziku. Osim toga, možete kontaktirati i Ured za razjašnjenje na bilo kojem jeziku elektroničkim putem ili poštom.

Poveznica:

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=eng


Pravobranitelji ("Ombudsman")

Društvo je imenovalo vanjske odvjetnike za preuzimanje funkcije pravobranitelja koji pružaju savjetovanje u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti kako bi se osiguralo da prijave zviždača budu anonimno dostavljene Uredu za razjašnjenje ukoliko oni tako žele.

Ako želite komunicirati s pravobraniteljima, njihove podatke za kontakt možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/


Elektronička pošta

Možete stupiti u kontakt s Uredom za razjašnjenje Društva slanjem poruke na adresu e-pošte:

[email protected]


Pošta/osobno:

Središnji ured za razjašnjenje


Poštanska adresa:

Volkswagen AG, Središnji ured za razjašnjenje
p.p. 1717
Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg (centar), Njemačka


Osobno:
             

Molimo vas da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu elektroničke pošte [email protected]


5. Imate li dodatnih pitanja ili trebate kontakt u lokalnom Društvu?

Svoja pitanja ili prijedloge za poboljšanja u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti možete uputiti Uredu za razjašnjenje.
Ako ste bili intervjuirani u okviru istrage, imate mogućnost dati povratne informacije Pravobranitelju kao neovisnom tijelu.
Osim toga, sva pitanja u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti u društvu mogu se također uputiti Povjerljivoj osobi putem niže navedenih kontakata. 


6. Kontakt podaci Povjerljive osobe (sukladno važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti):

Povjerljiva osoba: Sabine Živković 

Zamjenik povjerljive osobe: Andrea Puljašević Zec                                                         

Prijavu nepravilnosti Povjerljivoj osobi možete podnijeti na sljedeći način:

  • telefonom:

Povjerljiva osoba                                                         Zamjenik povjerljive osobe
+385 99 3877-998                                                      +385 99 4766 358

Povjerljiva osoba (Porsche mobiliti d.o.o.)

uz naznaku »POVJERLJIVO – ne otvarati«

Velimira Škorpika 21

10090 Zagreb

osobno u pisanom obliku ili fizičkim sastankom:

Povjerljiva osoba (Porsche mobiliti d.o.o.)

Velimira Škorpika 21

10090 Zagreb

Molimo vas da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu e-pošte [email protected]

7. Vanjski kanali prijavljivanja u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske imenovala je nadležno tijelo koje je kao vanjski kanal prijavljivanja također ovlašteno za zaprimanje prijava u vezi s nepravilnostima. Vanjski kanal prijavljivanja je Pučki pravobranitelj.

Kontakt podaci su objavljeni na internet stranicama ( www.ombudsman.hr).


Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Upisani podaci ne vrijede. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema kod prijave na newsletter. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Mnogo hvala

Upravo ste se prijavili na naš newsletter

Uskoro ćete od nas primiti e-mail sa poveznicom potvrde. Molimo potvrdite prijavu otvaranjem poveznice.